Nyhetsbrev uke 32

Sommeren er på hell og hverdagen kommer fort tilbake.

Vi ønsker å sende en stor takk til Liverbirds Lofoten.

Klikk for stort bildeI sommer var vi på Solhøgda bo- og behandlingssenter så heldige å fikk en benk og en gassgrill fra dem. Vi ble veldig rørt og glad for at de tenkte på oss og gav oss en slik fantastisk gave.

Vår kokkelærling Sondre S. Lakselvhaug var veldig fornøyd med å komme seg ut av kjøkkenet i sommer og nyte en grilldag i varmen med brukerne. Vi har stor glede av gaven og det er et positivt innslag i vår hverdag.

Tusen hjertelig takk.

Hilsen Linda og de andre på sykehjemmet

 

 

E10 gjennom Flakstad stenges kl. 12.00 -15.15 torsdag 15. august

Klikk for stort bildeAlle som er avhengige av transport i dette tidsrom bes omorganisere dagen litt, for å ikke bli stående fast et sted de ikke ønsker å bli på.

Hjemmetjenesten og andre kommunale tjenester forsøker så godt vi kan å planlegge driften denne dag slik at tjenestene kan ytes så godt som mulig. 

Nødetatene vil kunne bruke E10 også i dette tidsrommet.

https://www.arctic-race-of-norway.com/no/etappen-1

 

Farevarsel for skogbrannfare

Meterologisk institutt har oppdatert farevarsel for Nordland angående skogbrannfare. Det er nå oransje faregrad for hele fylket.

Det anbefales å være svært forsiktig med bruk av åpen ild. Vegetasjon kan svært lett antennes og veldig store områder kan bli berørt.

Varselet kan leses her: https://www.yr.no/farevarsel/

Iht. varslingsinstruks viderevarsler Fylkesmannen Fylkesberedskapsrådet og kommuner i den berørte regionen.

Vi ber kommunene følge med på værvarselet fremover og ha dialog med lokale beredskapsaktører. For mer detaljert informasjon se skogbrannindeksen her: https://www.yr.no/spesialvarsel/skogbrannfare.html

HILSEN
FYLKESMANNEN I NORDLAND

 

Valg 2019

Fra og med 12. august starter forhåndstemmingen til kommunestyre- og fylkestingvalget. Du kan komme til rådhuset på Ramberg i våre åpningstider 9:00 – 15:00 for å avgi din stemme.

I tillegg holder vi åpent lørdag 31. august fra 10:00 – 14:00, og torsdag 5. september til klokken 18:00 for å ta imot forhåndsstemmer.

Vi tilbyr også ambulerende stemmegiving i forhåndsstemmeperioden for de som ikke kommer seg til valglokalet på valgdagen, eller til rådhuset for forhåndsstemming, grunnet sykdom eller uførhet. Ta kontakt med servicetorget for å avtale tidspunkt. Siste frist er 5. september.

 

Ansettelser

  • Ørjan Nikolaisen Trovåg tilsatt fra 12.08 som Trainee/ingeniør på teknisk enhet.
  • Camilla Mariell Olufsen tilsatt fra 01.08  i  100% vikariat som lærer ved Ramberg skole.
  • Kristine Friis tilsatt fra 01.08  i  50% vikariat som lærer ved Ramberg skole.
  • Siv-Anita Kuntze tilsatt fra 01.08  i 100% vikariat som lærer ved Ramberg skole.
  • Oddbjørg Jørgensen tilsatt fra 01.08 i 100% stilling som rektor ved Ramberg skole.
  • Hilde Helene Liodden tilsatt fra 01.08 i 55% stilling som kulturskolelærer.
  • Kate Liland Pettersen tilsatt fra 01.09 i 100% vikariat som enhetsleder for hjemmetjenesten/rus og psykiatri.
  • Hege Larsen tilsatt fra 01.07 i 100% midlertidig stilling som enhetsleder for tjenesten for funksjonshemmede.
  • Britt Olga Benonisen Allmelid tilsatt fra 01.10 i 100% vikariat som sykepleier i hjemmetjenesten/rus og psykiatri

Stillingen som inspektør ved Ramberg skole har vært utlyst, det har kommet 6 søkere til stillingen.

Ansettelse planlegges gjennomført iløpet av uke 32/33.

 

Status Ramberg skole skoleår 2019/2020.

Klikk for stort bildeRamberg skole fikk ny rektor 1 august, Oddbjørg Jørgensen som har jobbet ved skolen siden 2010 som lærer og inspektør.

Ramberg skole har ved skolestart 85 elever. 14 elever gikk ut våren 2019 og 7 nye førsteklassinger starter nå høsten 2019, 3 gutter og 4 jenter.

Ramberg skole har dette skoleåret 5 stykker som tar studie. 4 stk som tar videreutdanning for lærere og rektor i rektorutdanning. I tillegg har vi en lærer ute i 100% permisjon dette skoleår.

Vi får 3 nye lærere inn dette skoleår i vikariat for permisjon og de som tar videreutdanning. Siv Anita Kuntze, Kristine Friis og Camilla Olufsen. Lærerkabalen er gått opp. Vi har til sammen 12 årsverk lærer, 1,5 årsverk ledelse og 2 årsverk assistent.

Ramberg skole har lyst ut stilling som 50% inspektør og fått flere kvalifiserte søkere. Svar til søker vil gå ut i begynnelsen av neste uke.

Vi har dette skoleår fått på plass leksehjelp for mellomtrinnet onsdager med skyss hjem kl 15.00. Oppstart i uke 36.

 

Status i barnehagen tidlig i august

Klikk for stort bilde

Det er enda litt rolige dager og ferietid i Napp barnehage så vi koser oss ute og nyter sommer og sol. Denne høsten blir det 15 barn i barnehagen, 11 gutter og 4 jenter. Vi blir 4 ansatte og en lærling. Ingen nye ansatte, bare endring av ansvar. Det er fortsatt plass til flere barn om det er noen etternølere der ute.

Åpningstidene er mandag - fredag 07.15 - 16.15

 

 

 

 

Flakstad kulturskole

Flakstad kulturskole har ansatt Hilde Helene Liodden som musikklærer, og vi gleder oss til å jobbe sammen med henne. Hun er allsidig og vil i første omgang undervise i piano, gitar, bass. Hun skal også ha musikkbarnehage og musikkstund på Firkløveren. Hun har skrevet følgende om seg selv:

Klikk for stort bildeJeg er oppvokst på gård i Hallingdal og er eldst av fire. Før jeg begynte på skolen bestemte jeg meg for å bli lærer og mine småsøsken måtte tidlig finne seg i å være mine pianoelever! Som 23-åring fikk jeg jobb som organist og musikklærer. Det medførte mye arbeid men var også veldig givende - og elever og menighet har vært fornøyde og uttrykt stor glede over samarbeid og opplevelser gjennom disse tjue årene.

Nå har jeg etablert meg med samboer i Lofoten og skal begynne som kulturskolelærer i Flakstad. Det gleder jeg meg til! Det er også mange vikaroppdrag i kirkene i Lofoten. Vi er mye ute i naturen, synger i kor og er klokkere i Buksnes kirke i tillegg til å pleie forholdet til familie og venner.

Jeg gleder meg til å bli kjent med dere i Flakstad og kommer til å gjøre en så god jobb som mulig.

Med vennlig hilsen

Hilde Helene Liodden

Kulturskolen vil presentere sitt tilbud nærmere ved skolestart, og det blir mulighet for å søke opptak fortløpende.