Nyhetsbrev uke 28-2020

Nå er det sommer

Vi har fått på plass noen nødvendige ansettelser før vi tar sommerferie:

Teknisk enhet:
Morten Wirkola er tilsatt som enhetsleder for teknisk. Wirkola kommer fra Kvaløya (Tromsø) og er utdannet ingeniør. Han har blant annet jobbet for Pro Barents og Barents Naturgass.
Han og kona driver selskapet MWA as (konsulentvirksomhet) sammen.
Dag Walle konstitueres som enhetsleder fra 1.August og frem til Morten Wirkola starter opp i stillingen.

Tord Grasmo fra Oslo er tilsatt som ny traineè på teknisk enhet. Grasmo starter opp i stillingen 03.08.

Hjemmetjenesten:
Britt Olga Benonisen Almelid er tilsatt som fagleder for rus & psykiatritjenesten
Laila Kristiansen er tilsatt som enhetsleder for hjemmetjenesten fra 15.07

Ramberg skole:
Anette Adolfsen har takket ja til et vikariat som barne- og ungdomsarbeider


Lofoten brann- og redning avd Flakstad:
Jim Runar Lien Johansen, Tom Kristian Halland og Vibeke Ringvej Holm er ansatt som utrykningslederaspiranter med oppstart fra 01.07.


Solhøgda bo- og behandlingssenter:
Birgitte Sandnes er tilsatt i 50% stilling som renholder.

Legekontoret:

Vi jobber med å få på plass vikar for kommunelege 1, som skal ha ett års permisjon fra 24.August. Er det noen som kjenner en kvalifisert lege som ønsker å oppleve ett år i Lofoten, tips de.

 

Forprosjekt nasjonal turiststi er satt i gang, det er Lofoten matpark som skal styre dette prosjektet frem til 31.Oktober.

Det er etablert ei styringsgruppe fra matparken, Flakstad kommune, UL Samstræv, Lofotodden nasjonalpark og Vest-Lofoten næringsforening.

Prosjektet vil teste ut flere forhold vedrørende besøksforvaltning, og avslutningsvis lage søknad om nasjonal turiststi.