Ny kommuneoverlege i Flakstad

Jan Helge Olsen er tilsatt i deltidsstilling som kommuneoverlege i Flakstad fra januar 2022. Han vil være kommunens medisinskfaglige rådgiver. Han vil inngå som del av våre samlede legeressurser sammen med fastlegene Anine Wilhelmsen og Isabella Hansen.