NVE har via varsom.no sendt ut varsel om stor snøskredfare (faregrad 4) også for Lofoten og Vesterålen. Varselet gjelder 4. desember

Mildværet fortsetter dessverre og det kommer også en god del nedbør som regn. Mildværet ventes å fukte snødekket helt til topps. Skredfaren ventes å øke gjennom dagen og det er fare for våte naturlig utløste skred. Snømengdene som er tilgjengelig er noe begrenset, men utbredelsen er stor.

Våte naturlig utløste flakskred ventes. Faren opprettholdes så lenge det regner. Unngå potensielle løsneområder og utløpsområder for skred.

For mer informasjon se: 

https://www.varsom.no/snoskredvarsling/varsel/Lofoten%20og%20Vester%c3%a5len/2019-12-04?utm_source=abonner&utm_medium=email&utm_campaign=avalanche