NAV Flakstad bemannes fra Vestvågøy - Flakstad kommune

Viktig melding

NAV Flakstad bemannes fra Vestvågøy

På grunn av personellsituasjonen,  blir kontoret bemannet fra Vestvågøy NAV med oppstart umiddelbart. Dette omfatter i størst grad de statlige oppgaver, men vil også kunne medføre at det blir lenger saksbehandlingstid på de kommunale oppgavene. 

Avtalte oppfølgingsmøter sykefravær/AAP vil bli gjennomført ved lokal kontoret, og Vestvågøy NAV der dette er naturlig, og ut i fra arbeidsgiver/lege og brukers bosted/arbeidsplass. 

Vi oppfordrer alle til å sjekke sitt nav.no, og benytte digitale løsninger, da kontorene har reduserte åpningstider, samt ringe 55 55 33 33 før de reiser til lokalkontoret i Flakstad og Vestvågøy.

Denne ordningen planlegges å gjelde resten av 2019.

 

Erling Sandnes                                                                Merete Rosvold

Rådmann                                                                         Enhetsleder NAV