Når skal barnet være hjemme fra barnehage og skole

Det er en del usikkerhet rundt barn og sykdom. Mange foreldre er usikre på når og hvor lenge barna må være hjemme. Dette er forståelig! Her er 2 forskjellige flytskjema/oversikter som kan være til hjelp:

https://www.fhi.no/contentassets/d98fc44d4d6341cfa8f4d89c0f8f8fd0/2021-06-11-flytskjema-barn.pdf

https://www.fhi.no/contentassets/6e9924e565a44f99b07046c2965128b3/vedlegg/norsk-bokmal_nar-skal-syke-barn-holdes-hjemme-fra-barnehage-og-barneskole-plakat.pdf

Når det gjelder ungdom og voksne er rådene stort sett de samme og dere finner dem her:

https://www.fhi.no/contentassets/92218fafa6a44d16b4df2bbce0c4c8ad/nar-skal-ungdom-og-voksne-vare-hjemme_bokmal_2020-09-25.pdf

Med vennlig hilsen

Helsesykepleier Gunn