Miljøtilskudd - tilrettelegging for storspove og vipe - Flakstad kommune

Viktig melding

Miljøtilskudd - tilrettelegging for storspove og vipe

Flere av våre fuglearter som hekker på jordbruksareal er trua og trenger ekstra tilrettelegging. 

I 2023 ble det innført miljøtilskudd for å tilrettelegge for vipe og storspove. Norges Bondelag og BirdLife Norgehar laget en veileder om hvordan vi kan ta vare på de hekkende fugleartene.

Tiltak som er aktuelle:

  • Å kjøre utenom og dekke til reir under gjødsling
  • Å passe på at gjødselslange ikke trekkes over reiret
  • Å utsette slåtten til fuglene har fått ungene ut av reiret
  • Å tilpasse kjøremønster under slått, slik at fuglene kan komme seg unna

 

Registrer reir nå - søk om tilskudd mellom 15. september og 15. oktober

Har du tilrettelagt for vipe eller storspove skal plassering av reiret kartfestes med geolokalisert foto. På din smarttelefon kan du ta bilder som viser hvor det er tatt. Beskrivelse av fremgangsmåten finner du med et søk på internett. Statsforvalteren har laget er beskrivelse for geolokalisering på iPhone. Foto skal kunne framvises ved kontroll. I søknadsskjemaet for miljøtilskudd ligger ordningen under § 16 Tilrettelegging av hekke- og beiteområder for fugl. I søknaden oppgir du hvilken art du har tilrettelagt for og hvilke tiltak du har gjennomført.

Tilskudd beregnes per dekar, med ett dekar per reir. Foreløpig tilskuddssats er 2 000 kr.

Kontakt oss om du ønsker mer veiledning.

Det er også ønskelig å registrere observasjoner og hekking i artsobservasjoner.no

Med vennlig hilsen
Flakstad kommune