Midlertidige retningslinjer for organisert ferdsel i Lofotodden nasjonalpark

Alle aktører som tilbyr organisert ferdsel/ aktivitet i Lofotodden nasjonalpark oppfordres
til å ta kontakt med forvaltningsmyndighet før oppstart, uavhengig av om aktiviteten
krever særskilt tillatelse. Hensikten er at forvaltningsmyndigheten ønsker å kartlegge
omfanget av organisert ferdsel/ aktivitet i nasjonalparken, samt at man ønsker å
komme i dialog med de ulike aktørene som har aktivitet i nasjonalparken

Tradisjonell turvirksomhet i regi av turforening, skoler barnehager, ideelle lag og
foreninger er i utgangspunktet ikke søknadspliktig.

Les hele dokumentet her  (PDF, 830 kB)