Mannskapet til Kraftmontasje skal ha trafikkdirigeringskurs mandag 14. juni. Kurset skal foregå på kommunal vei på Ramberg ved brakkeriggen Kraftmontasje benytter. De skal ikke være til hinder for trafikk på området.