Lokal høring om nye forskrifter i skolen - Flakstad kommune

Viktig melding

Lokal høring om nye forskrifter i skolen

Fra høsten 2024 får Norge en ny opplæringslov. Loven inneholder regler som gjelder for skolen og opplæringen som gis, og er gjeldende fra 01.08.24.

Etter høring skal forskriftene vedtas i kommunestyret. Første kommunestyremøte etter ferien er satt til 3. september. Høringsfrist er derfor 14. august.

Forskrift om hovedmål i den kommunale grunnskolen (PDF, 57 kB)

Forskrift om permisjon fra grunnskoleopplæringa i Flakstad kommune (PDF, 77 kB)

Forskrift om skolereglement (PDF, 152 kB)

Innspill sendes til postmottak i Flakstad kommune