Lekkasje på vannledning i Sund

Det er dårlig vanntrykk i Sund. Dette skyldes etter all sannsynlighet lekkasje (r) på linja internt i Sund.

Kommunen vil starte feilsøk i morgen tidlig (onsdag 20/2). Vi ber alle abonnenter om tips mht. mulige lekkasjer. 

Tips til "vannvakta" 97619618