Kunngjøring - Søk tilskudd til prosjekt og holdningsskapende trafikksikkerhetstiltak fra Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) kunngjør midler til tilskudd for tiltak som er med å fremme gode holdninger i trafikken!
Tilskuddene tildeles første halvår i 2022 og kommuner, lag/foreninger, FAU/skoler, enkeltpersoner eller andre som ønsker å gjøre noe for å bedre trafikksikkerheten i sitt nærmiljø kan søke.

Tiltak det kan søke tilskudd til må være holdningsskapende, for eksempel kampanjer, temadager, informasjonsmøter eller lignende. Sykkelopplæring er for eksempel et viktig tiltak for å forebygge skader i trafikken. På nettsiden Sykkeldyktig.no finnes det viktig og nyttig informasjon for både lærere og foreldre. Hos Trygg Trafikk finnes det også mye materiell tilgjengelig som kan benyttes ved tiltak som omhandler trafikksikkerhet.

Hvilke tiltak kan få tilskudd?
Ved behandling av søknaden blir tiltaket vurdert i hvilken grad det retter seg mot trafikksikkerhet og opplæring. Dette er et av kravene for tilskuddene.

Gode tiltak kan være:
-Sykkelopplæring:

  • Reglement
  • Hjelmbruk
  • Lysbruk
  • Ringeklokke

- Synlig syklist og konkurranser.
- Besøke sykkelgård i Bodø, Mosjøen eller Brønnøysund

-Refleksopplæring:

  • Refleksjakt
  • Refleksaksjon og demonstrasjon
  • Natursti med refleks.
  • Refleksdag – for eksempel markere den nasjonale dagen som er den tredje torsdag i oktober hvert år.

-Sikring av barn i bil – Temamøter på Helsestasjon, barnehager, idrettslag o.l.
-Trafikksikkerhetsseminar - Frivillige foreninger, idrettslag o.l.
-Aksjon Skolevei – trafikksikkerhet til/fra skole
-Trafikksikkerhetsdag i kommunens regi
-Andre små og store tiltak som fremmer gode holdninger i trafikken


Frister for å søke tilskudd første halvår 2022:
Holdningsskapende trafikksikkerhetstiltak:
1.februar

Prosjekt trafikksikkerhetstiltak:
NFTU gir også tilskudd til holdningsskapende prosjekter som på en god måte fremmer utviklingen av det lokale og regionale trafikksikkerhetsarbeidet. NFTU oppfordrer til prosjekter som støttet opp under regionale og nasjonale målsetninger.
15.januar
15.mai


Det er ulike retningslinjer for de to tilskuddsordningene, les mer om det:
Retningslinjer for forvaltning av fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler (nfk.no)

Søknaden leveres elektronisk:
Trafikksikkerhet - Nordland fylkeskommune (nfk.no)

Siden Nordland Fylkeskommune for tiden jobber med å opprette tilgang til nettsidene etter dataangrepet før jul i fjor, er det best å ta kontakt med sentralbordet på tlf 75650000 eller post@nfk.no  for å få veiledning.