KORONAVAKSINERING:

I Flakstad er det satt vaksiner på sykehjemmet og inneværende uke ventes 2 hetteglass med vaksine som går til resterende på Solhøgda.

De neste ukene begynner vi å sette på resterende grupper og følger den prioriterte rekkefølgen fra FHI.

Etter hvert som vaksineringen gjennomføres i kommunen kan det hende at noen ombestemmer seg og ønsker vaksine allikevel. Disse settes i så fall på egen liste. Vi undersøker hvordan disse skal prioriteres.

Nå er alle som tilhører gruppen 65+ ringt opp og spurt om de ønsker vaksine. Hvis det er noen i denne gruppen som ikke er blitt ringt opp, gi beskjed til oss om dere ønsker vaksine eller ikke.

Prioriteringslisten fra FHI ser per nå slik ut:

1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper #

2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper #

3. Alder 75-84 år 

4. Alder 65-74 år 
OG personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (merket med * i listen under)  

5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen under)  

6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander 

7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander 

8. Alder 55-64 år 

9. Alder 45-54 år 

 • Risikogruppene er listet slik:
 • Organtransplantasjon*  
 • Immunsvikt*  
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år*  
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)* 
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, Downs syndrom)*  
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*  
 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon  
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer  
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesykdom, inkludert cystisk fibrose og alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året  
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere 
 • Demens  
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • Hjerneslag  

Vi er begynt jobbingen med å kartlegge hvem som er i risikogruppene. Vi ber dere ta kontakt om dere ikke hører noe fra oss. I første omgang er det risikogruppene med stjerne bak, andre risikogrupper vil bli kontaktet etter hvert. Dette gjelder kun de som er under 65 år siden de som er over allerede skal være kontaktet av oss.

Med vennlig hilsen

Legekontoret

 

Litt info om vaksinen og hva den består av:

Slik virker RNA-vaksinene 

De to godkjente koronavaksinene Comirnaty og COVID-19 Vaccine Moderna er såkalte RNA-vaksiner. 

Vaksinene inneholder oppskriften (budbringer-RNA) på de typiske piggene på koronaviruset. Det gjør at kroppen lager ufarlige kopier av disse piggene som immunforsvaret kan trene seg på. Slik lærer kroppen å kjenne igjen og forsvare seg mot ekte koronavirus hvis man senere blir smittet.

Budbringer-RNA fra vaksinen blir raskt brutt ned av kroppen uten å påvirke arvestoffet.  

Vaksinene inneholder ikke levende virus og gir ikke koronainfeksjon.  Koronavaksinene virker forebyggende. Den kan ikke kurere koronasykdom som man allerede har fått.  

Denne måten å lage vaksiner på er ikke brukt mot smittsomme sykdommer hos mennesker tidligere, men teknologien er kjent og brukes i kreftbehandling.