Kommunen og Nordland fylkeskommune ønsker innspill, hvor er det behov for leskur og busslommer langs fylkesveg i Flakstad kommune?

Nordland fylkeskommune mottar hvert år henvendelser med ønske om leskur og busslommer langs fylkesvegene, hovedsakelig på vegne av barn som skal til og fra skolen. Henvendelsene kommer fortløpende, fra privatpersoner, FAU og kommuner.

Fylkeskommunen har ikke tilstrekkelig lokalkunnskap, noe som gjør det vanskelig å vurdere ønskene opp mot hverandre. Derav trenger de hjelp fra lokalbefolkningen i Flakstad kommune

Det er ønskelig å registrere ønsker om leskur og busslommer langs fylkesveger i vår kommune, med utgangspunkt i følgende forutsetninger:

  • Holdeplasser med flere enn ti påstigende passasjerer (barn og voksne) daglig bør ha leskur.
  • Skoler og andre institusjoner, samt omstigningsplasser og værutsatte steder, har prioritet ved oppsett av leskur.
  • Vi trenger nøyaktig stedsangivelse og hvilken side av fylkesvegen, markert på kart eller med veg-ID (vegsystemreferanse) som finnes på nettstedet www.vegkart.no ved å klikke på veglinjen.
    Gjerne med enkle kommentarer om hvorfor behovet er stort i deres forslag.  

Ønsker om leskur og busslommer langs fylkesveger i Flakstad kommune sendes til Flakstad kommune, merket med ‘’22/156– Innspill leskur/busslommer 2022’’ innen 26.05.2022.
Pr. epost til postmottaket@flakstad.kommune.no eller pr. post til

Flakstad kommune
Flakstadveien 371
Rådhuset
8380 Ramberg