Kommunalt gavefond - Flakstad kommune

Viktig melding

Kommunalt gavefond

Til ungdom i Flakstad kommune som tar videreutdanning utover grunnskolenivå. Tildeling gis for skoleåret 2023/2024

Søknadsfrist 28. mars 2024

Søknadsskjema fås ved henvendelse til Flakstad kommune, tlf 76052201 – postmottak@flakstad.kommune.no – 
eller det kan hentes ut her (PDF, 101 kB)