Kokevarsel Sund Vannverk

Gjelder abonnenter tilhørende Sund vannverk. Etter funn i vannprøver er det nå kokevarsel på vannet. Kokevarselet gjelder til ny beskjed gis.