Jusstudenter fra UiO og UiT har laget en stor ressursside om eiendom- og boligrelaterte emner.

Formålet er å bidra med rettsavklaring for vanlige folk innen de mest sentrale temaene, slik som for eksempel husleieforhold, og vi har fokus på å utarbeide avklarende og pedagogisk innhold som er enkelt å forstå for innbyggerne. Foreløpig har vi skrevet over 250 artikler. Vi forsøker å lage innholdet fra et forbrukerperspektiv.

https://www.eiendomsrett.no