Invitasjon til ungdommens fylkesting

Nordland fylkeskommune inviterer til ungdommens fylkesting. Flakstad kan sende to representanter. 

Les hele invitasjonen ved å trykke på linken. Meld din interesse til Flakstad kommune om du har lyst til å dra.