Innskriving av årets førsteklassinger

Rektor ved Ramberg skole tar i disse dager kontakt med foresatte til 6-åringene som skal begynne på skolen til høsten for å invitere dem til innskriving. Har dere et barn som skal begynne på skolen på Ramberg til høsten og dere ikke får telefon fra skolen, så ta kontakt med dem på telefon 76093295 eller direkte til rektor på telefon 48153731