Innkalling til åpent møte om reguleringsplan for Ramberg - Flakstad kommune

Viktig melding

Innkalling til åpent møte om reguleringsplan for Ramberg

I henhold til vedtak i Formannskapet innkalles det til møte onsdag 2. mai kl 18 på Lysbøen med berørte parter for områderegulering for Ramberg.

 

Dette blir informasjon til en begrenset høring på endringer som er foreslått i det fremlagte planforslaget fra administrasjonen. Frist for innspill og uttalelser til endringer i plankart og planbestemmelser settes til 16. mai 2018.

 

Formannskapet hadde 2. gangs politisk behandling av områdeplaner for Fredvang, Ramberg og Napp i møte 17.april i år. Planforslagene for Fredvang og Napp ble vedtatt med små endringer.

Planforslaget for Ramberg fikk flere endringer, og det ble bestemt å holde et møte for berørte parter for å diskutere de endringene som kom og hvilke føringer de legger for utviklingen på Ramberg. Planarkitekten vil delta på møtet for å informere og svare på spørsmål.