Informasjon vedrørende mobildekning i Skjelfjorden. - Flakstad kommune

Viktig melding

Informasjon vedrørende mobildekning i Skjelfjorden.

Vi har i løpet av helgen mottatt oppdatering fra Telenor. Det viser seg i at det har oppstått et sjøkabelbrudd på fiber. Dvs. at utfall ikke skyldes strømbrudd. 
Rettetiden på denne er foreløpig ukjent da Telenor er avhengig av båt for å rette feilen. Rettetid er derfor ukjent pr nå.