INFORMASJON VEDRØRENDE 3.DOSE KORONAVAKSINE:

Fagspesialister fra revmatologi, gastromedisin, hudsykdommer, nevrologi og infeksjonsmedisin har utarbeidet en felles anbefaling om hvilke pasienter med immunmedierte lidelser på immundempende behandling som bør tilbys en tredje vaksine mot covid-19.

Det er nå vedtatt at det skal gis en 3.dose koronavaksine til de som står på immundempende medikamenter. Vi ber derfor om at de som står på medikamenter som demper immunforsvaret tar kontakt med legekontoret på telefon: 76052250.

Hilsen oss på legekontoret