Informasjon teknisk enhet

Onsdag 27. og torsdag 28. februar er saksbehandlerne på teknisk enhet utilgjengelig på grunn av kursdeltakelse.