Informasjon om vaksineringen i Flakstad kommune

Vi er nå begynt å vaksinere de mellom 45 - 54 år og som har risikofaktorer i hht tidligere info på hjemmesiden. Det viser seg at overvekt er en av de største risikoene ved Covid`19 sykdom. I retningslinjene står det at personer med BMI over 35 er i risiko. Link til BMI kalkulator:

https://nhi.no/skjema-og-kalkulatorer/kalkulatorer/diverse/bmi-kalkulator-kroppsmasseindeks/

Vi er nå begynt å få hetteglass med doser til dose 1 igjen. Vi har enda ikke fått oversikt over hvordan leveringen i sommer ser ut.

Fortsatt ber vi folk melde seg om de ønsker vaksine. Vi har ikke oversikt over alle da det er innbyggere som har fastlege andre steder. Håper på forståelse for dette 

Vi får fortsatt Pfizer comirnaty som vaksine. Her er link til infobrev om vaksinen:

https://www.fhi.no/contentassets/84522abb591f4bc0b6abe09baf4234e0/vedlegg/bokmal_vaksine_biontech-og-pfizer.pdf