Informasjon om ungdomsklubb

Flakstad kommune er i prosess med å få etablert ungdomsLOS, som bl.a. vil få ansvar for drift av ungdomsklubb. Da denne prosessen ikke er ferdig, blir drift av ungdomsklubb stilt i bero inntil dette er avklart.