Informasjon om pneumokokkvaksine

Det er fortsatt mulig å få pneumokokkvaksine, men før legekontoret bestiller må vi vite om det er noen som ikke har fått, men som ønsker vaksine. Følgende personer anbefalt pneumokokkvaksine er:

Alle friske personer over 65 år hvert 10. år, samt mange pasientgrupper med akutte (kreftsykdom) og kroniske sykdommer som KOLS, leddgikt, organtransplanterte mm. som svekker immunforsvaret eller øker risiko for infeksjoner. Mange av disse skal ha oppfriskningsdosen sin hvert 5. år.

Pneumokokkvaksinen beskytter mot lungebetennelse, hjernehinnebetennelse og blodforgiftning som følge av pneumokokkbakterien. Bakterien finnes som en del av normalfloraen til små barn og en andel av voksne mennesker og dermed er det en eksponering i vårt lokalmiljø til enhver tid.

Ta kontakt med legekontoret hvis dette er av interesse!