Informasjon fra kartverket vedrørende matrikkel og grunnbok

Til alle landets kommuner

Vedtakene om kommune- og fylkesreguleringene trer i kraft 1. januar 2020.
For å få tilstrekkelig tid til å håndtere vel 110 millioner endringer i matrikkel og grunnbok før årsskiftet, stenges systemene for all oppdatering noen få virkedager i desember 2019.


Minner om datoene for stenging av matrikkel og grunnbok i desember 2019:

 • Matrikkelen stenges for all oppdatering i perioden 13. desember 2019 klokken 18:00  til utløpet av 1. januar 2020. Totalt ni virkedager.
 • Grunnboken stenges for all oppdatering i perioden 27. desember 2019 klokken 20:00 til utløpet av 1. januar 2020. Totalt én virkedag.
 • Alle innsynstjenester vil være tilgjengelige i hele perioden, men ustabilitet kan forekomme. Dette gjelder eksempelvis seEiendom, e-handel og grunnboka. Innsynstjenestene vil gå mot frosset database inntil systemene settes i normal drift igjen.

Konsekvenser:

 • Ingen matrikkelføring i noen av landets kommuner i perioden matrikkelen er stengt. Dette betyr bl.a. at eiendomsdannelse, adressering eller bygningsregistering ikke kan utføres.
 • Ingen elektronisk innsending av matrikkeldokumenter til tinglysing fra 13. desember 2019 kl. 18:00
 • Ingen føring av konsesjon i matrikkelen fra 13. desember 2019 kl. 18:00. Hvor konsesjonsavklaring ikke allerede er registret i matrikkelen, må dette gjøres på papir for eiendommer som skal tinglyses fra 16. desember og frem til nyttår. Kommunen kan godkjenne disse manuelt i denne perioden. Konsesjonsavklaringen må sendes inn til Kartverket i samme konvolutt som hjemmelsdokumentet. Behandling av konsesjon er beskrevet nærmere på våre nettsider.
 • Ingen rapporter fra Kartverkets matrikkelklient kan tas ut i perioden 13. desember kl. 18.00 til 2. januar 2020.
 • Ingen tinglysing, hverken elektronisk eller på papir i perioden 27. desember kl. 20 til 2. januar 2020. 
 • Mottatte papirdokumenter 27. desember vil få prioritet 27. desember 2019 kl. 21.00.
 • Mottatte papirdokumenter etter 27. desember vil få prioritet 2. januar 2020 kl. 21.00.
 • Elektronisk tinglysing stenges helt 27. desember kl. 20.00, og åpner igjen 2. januar 2020.

Hvorfor?

 • Sikre at kommune- og regionreguleringene blir ivaretatt i matrikkel og grunnbok fra 1. januar 2020, når reformene trer i kraft
 • Redusere risiko og sikre kvalitet for 110 millioner dataendringer i matrikkel og grunnbok
 • Redusere risiko ved digital flytting av 3,6 millioner innbyggere
 • Sikre at andre aktører får tid til å forberede sine systemer med data fra matrikkel og grunnbok

Med vennlig hilsen  

Klikk for stort bilde