INFO TIL BEFOLKNINGEN

Covid – 19 pandemien har satt sitt preg på samfunnet vårt. Mange har fått kjenne på endringer i hverdagen sin. Mange kjenner kanskje også på en redsel for smitte i nærsamfunnet og å få coronavirussykdom. Nå går vi mot en ny vintersesong og dermed en del utenlandske arbeidere. Noen av disse har fast bosted i Flakstad og har vært i Norge hele tiden. Andre kommer reisende til Norge og Lofoten fra andre land i Europa, land som har høye covid – 19 smittetall. Vi ønsker derfor å informere om hvilke reguleringer og tiltak som gjøres for å forhindre importsmitte.

Personer som kommer reisende fra røde land må:

  • Vise til negativ covid – 19 test, ikke eldre enn 72 timer.
  • Sitte i karantene i 10 dager etter ankomst til Norge. Karantenen må avholdes i karantenehotell.
  • Utenlandske arbeidere må fremvise bevis på at man har arbeidskontrakt og egnet bosted.

Karantenebostedet må ha enerom, ha tilgang til bad og kjøkken og ha data og tv. Hvis man ikke har eget kjøkken må man ha muligheter for matombringing. Kommunen har overordnet tilsyn i forbindelse med karanteneboligene og skal sammen med arbeidstilsynet påse at reglene i henhold til dette følges.

Vi i kommunen har god dialog med fiskeribedriftene og samsnakker om reglene som gjelder.  Vi opplever at tiltakene som gjøres respekteres og at det er et gjensidig samarbeid for å forsikre oss om at både befolkningen og arbeidstakerne som kommer skal være trygge på ivaretakelse.

Det finnes god informasjon på www.fhi.no og www.regjeringen.no 

Til slutt vil jeg oppfordre alle og enhver til å følge gjeldende smittevernregler.

Med ønske om en god jul og et godt nyttår!

Med vennlig hilsen

Gunn Nygård