INFO ANGÅENDE VAKSINERING FLAKSTAD KOMMUNE

Vi er nå begynt å vaksinere de under 65 år og som har risikofaktorer i hht tidligere info på hjemmesiden. Det viser seg at overvekt er en av de største risikoene ved Covid`19 sykdom. I retningslinjene står det at personer med BMI over 35 er i risiko. Link til BMI kalkulator:

https://nhi.no/skjema-og-kalkulatorer/kalkulatorer/diverse/bmi-kalkulator-kroppsmasseindeks/

Vi har fått beskjed fra FHI at vi i midten av mai vil få informasjon og et estimat over hvor mange doser vi får per uke i juli og august. Vi vet at det i uke 19 ikke kommer hetteglass til dose 1, kun dose 2.

I denne forbindelsen ønsker vi at folk melder sin interesse for vaksine til oss. Vi ringer ikke rundt til personer under 65 år som ikke har risikofaktorer.

Dere kan ta kontakt på legekontoret: 76052250 eller koronatelefonen 94164991

Hilsen

Gunn Nygård vaksinekoordinator