Hvordan påvirker koronasituasjonen kommuneøkonomien i Nordland?

Indeks Nordland har laget en oversikt som viser hvordan koronasituasjonen påvirker kommuneøkonomien i Nordland. Les mer om saken ;

https://indeksnordland.no/korona/