Høring bussruter Lofoten - Flakstad kommune

Viktig melding

Høring bussruter Lofoten

Nordland fylkeskommune gjennomfører høring knyttet til bussproduksjonen i Lofoten, og mellom
Lofoten - Vesterålen/Ofoten.
Vi foreslår i denne høringen en betydelig økning av rutetilbudet i Lofoten for sommeren 2017. Det
gjelder spesielt ruter som betjener strekningen E10 Å i Lofoten - Narvik.

Formannskapet i Flakstad skal gi sin uttalelse i møte den 4/4 - 2017. Frist for å komme med innspill settes til 27/3 - 2017.

Dokumenter vedrørende høringen finner du her: