Flakstad kommunes digitale bøsse til årets TV-aksjon

I år er den fysiske bøsseaksjonen byttet ut med digital bøssebæring. Vi håper at hele familien, alle våre venner og gode naboer i lokalmiljøet har lyst til å gi et bidrag. Bli med i kampen mot plast i havet, hvert bidrag nytter.

Årets TV-aksjon skal bekjempe plast i havet gjennom å etablere og forbedre eksisterende avfallssystemer for mer enn 900 000 mennesker. TV-aksjonsmidlene er øremerket tiltak i Indonesia, Vietnam, Filippinene og Thailand.

Klikk på lenken for å gi ditt bidrag til årets innsamling