Flakstad kommune vurderer aksjesalg

Flakstad kommune vurderer å selge sin aksjepost i Lofoten Design AS med organisasjons nummer 943 932 425.
Flakstad eier 165 aksjer a kr 1000 som tilsvarer 24,2 % eierandel i selskapet. Flakstad kommunes aksjer er B-aksjer.

KS 2019-2023- 078/22 Vedtak:

Flakstad kommune offentliggjør at kommunen vurderer salg av aksjer i Lofoten design AS og at interesserte må gi tilbakemelding innen 30.9.2022. Rådmannen delegeres myndighet til å gå i forhandlinger med tilbydere. Verdivurdering aksjer må legges til grunn. Resultatet fra forhandlingene danner grunnlag for saksutredning til formannskap og kommunestyret for endelig avgjørelse om eventuelt salg.

Henvendelse rettes til næringssjef Jørn Aarsland

Jorn.aarsland@flakstad.kommune.no