Endring i postnummer i Flakstad kommune fra og med 1.10.2021

Hvert år foretar Posten gjennomgang av postnummerstrukturen i Norge og dette kan medføre enkelte endringer og justeringer. 

Flakstad kommune er denne gangen berørt slik: 

Andopsveien, Berganveien, Møllvågveien, Soløyveien og Flakstadveien 681 - 851, 700 - 730 endrer postnummer fra 8384 Sund i Lofoten til nytt postnummer 8385 Mølnarodden.