Ekstremvær på vei - rødt farevarsel - Flakstad kommune

Viktig melding

Ekstremvær på vei - rødt farevarsel

Værvarselet for Lofoten er nå oppjustert til rødt farevarsel. Kriseledelsen har hatt møte, og gjort de tiltak vi mener er nødvendige i denne situasjonen. Vi ber alle innbyggere om å ta nødvendige forholdsregler. Lokalt kan det komme vindkast på mellom 40 - 50 meter pr sekund fra klokka 06 torsdag morgen.  Sikre løse gjenstander, forbered dere på strømbrudd og hold dere innendørs. Ring nødnummer om noe skje. 

Myndighetene anbefaler at de som er i området:

  • Holder seg inne
  • Følger råd fra beredskapsmyndigheter
  • Følger råd fra Statens Vegvesen og sjekker veimeldinger (175.no) dersom du MÅ kjøre
  • Følg råd og sjekker status fra transportaktører
  • Gjør hjemmet klar for et potensielt lengre strømbrudd
  • Viser forsiktighet ved ferdsel i strandsona og på sjøen
  • På forhånd vurderer tiltak for å begrense skade.

 

I morgen er skoler og barnehager stengt.  Elevene får hjemmeskole. 

Grunnet ekstremværet og begrenset kapasitet har legekontoret kun øyeblikkelig hjelp funksjon i morgen, og andre henvendelser ber vi innbyggere vente med å ta kontakt om frem til fredag. For hjemmetjenesten blir det redusert fremkommelighet og kapasitet på tjenestene.  Dette gjelder både ordinære tjenester og utrykning tilknyttet trygghetsalarm. Tjenestemottakere som er berørte blir kontaktet av hjemmetjenesten.