Ekstraordinært kommunestyre tirsdag 6. August

I hht. kommunelovens §32.1 er det krevd avhold et ekstraordinært kommunestyremøte.

https://flakstad.kommune.no/politikk/web-tv/kommunestyret-6-august-2019.35828.aspx

Det er senterpartiets 5 kommunestyrerepresentanter samt Niilo Nissinen (uavhengig representant) som har krevd at det kalles inn til ekstraordinært kommunestyremøte for å behandle sak om mandat til styringsgruppa for nye Ramberg skole.

Møtet avholdes i kantina på rådhuset tirsdag 6/8 kl. 09.00, og er som vanlig åpent for alle. Det blir også streama og kan følges her via link som legges på hjemmesida vår.

Saksliste finnes på: 

https://flakstad.kommune.no/innsyn.aspx?response=mote&moteid=149&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=266&