Bli med på Rusken 2018! - Flakstad kommune

Viktig melding

Bli med på Rusken 2018!

Alle lag, foreninger, borettslag, skoleklasser, barnehager, vennegjenger, unge som gamle, inviteres til dugnad for å holde Flakstad ren. Bli med på årets vårrengjøring!

Gjør friområder, veigrøfter osv. i ditt nærområde klar til 17. mai, vår og sommer.

  • Du kan melde deg på og hente sekker på servicetorget på Rådhuset – tlf. 760 52201.
  • Den ansvarlige for gruppen kan levere avfallet gratis til Lofoten avfallsselskap (LAS) avd.  Leknes Miljøstasjon eller Fjøsdalen Miljøstasjon.
  • Ved uvanlig store mengder avfall må ansvarlig for gruppen ta kontakt med kommunen for godkjenning.
  • Eventuelle funn av trevirke og jern/metaller leveres ved siden av sekkene.
  • Gratis å levere når du har registrert deg på forhånd.
  • Endret åpningstid på Leknes Miljøstasjonen, torsdager (fom.1.mai) kl. 10.00-20.00, andre hverdager åpent kl. 08.00 – 15.00.
  • Endret åpningstid på Fjøsdalen Miljøstasjonen, onsdager (fom.1.mai) kl. 10.00-20.00.

Aksjonen gjelder ikke avfall fra boliger og bedrifter.

Privathusholdninger kan levere spesialavfall, hageavfall, kuldemøbler (frysere/kjøleskap), TV, komfyrer og annet elektronisk avfall, gratis til godkjente mottak hele året!

Ruskenavfall skal IKKE inneholde farlig avfall eller elektrisk avfall.

Eksempler på farlig avfall er: bilbatterier, eternitt, asbest, olje, maling, lim og lakk, løsemidler, sprøybokser og impregnert trevirke.

Elektrisk avfall er alt avfall som behøver strøm, enten via kontakt eller batteri, for eksempel: lamper, musikkanlegg, varmeovner, tv/video/dvd, komfyrer, div leker, kjøleskap.

Strand – og kystrydding i vår

Hold kysten ren!

Meld dere på til Clean Up Lofoten før rydding av herreløst marint avfall, og registrer funnene på skjema fra LAS. Utfylte registreringsskjema gir anledning til å levere det herreløse marine avfallet som er ryddet gratis.

Kontakt LAS ved behov for transport ved større mengder avfall.

Utfylte skjema leveres til Clean Up Lofoten eller til LAS på miljøstasjonen om du leverer selv.

Funn av urent trevirke, metaller og garn/ trålnøter fra fiske leveres utsortert fra avfallet.

Sekker og ryddeskjema fås hos LAS og på servicetorget. Ryddeskjema er også tilgjengelig på Clean Up Lofoten sine hjemmesider.

For mer info ring LAS på tlf. 760 54035 eller se www.las-lofoten.no og www.cleanuplofoten.no.