Beredskapsavtaler signert

Samarbeidsavtaler med nabokommunene vedrørende brann og redning er signert.

Klikk for stort bildeBrannsjef Ragnhild Sæbø flankert av to rådmenn og en kommunedirektør etter signering. 

Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak i  K-sak 012/20, "Endring i dimensjonering av brannberedskap, Flakstad", er det i dag signert avtale med Vestvågøy kommune om slokkevannberedskap og beredskap ved brann og ulykke. Beredskap ved brann og ulykke er også tegnet med Moskenes, med forbehold om politisk behandling hos dem.

Bakgrunn for avtalene er å sikre Flakstad en god beredskap ved brann og andre ulykker. Vi har over mange år slitt med å få på plass en stor nok og stabil bemanning på dette. Nå satses det på en mindre styrke lokalt, som tar førsteinnsats inntil hjelp kommer fra våre naboer. Avtalene er utarbeidet i samarbeid mellom kommunene, ved Lofoten brann og redningsvesen.

Parallelt med dette gjennomføres oppgradering av våre brannmannskaper, og innkjøp av to mindre biler, slik at vi er godt skodd for fremtidig innsats innen brann og redning.