Behov for tilkallingsvikarer

Hjemmetjenesten i Flakstad har behov for tilkallingsvikarer.

Vi søker etter sykepleiere/vernepleiere, helsefagarbeidere, elever og studenter innen helse- og sosialfag. Personer uten helsefaglig utdanning, men med stor interesse for faget kan også søke.
Vi søker deg som er fleksibel og selvstendig, og som kan stille på kort varsel da våre faste ansatte har fravær.
Søkere til hjemmetjenestene må ha førerkort for personbil og kunne benytte egen bil i tjeneste ved behov.

Arbeidsbetingelser:
Det vil bli inngått en skriftlig arbeidsavtale som tilkallingsvikar for de som blir godkjent som vikar. Avtalen innebærer ingen rett til oppdrag fra arbeidsgiver, og arbeidstaker kan også takke nei til tilbudte vakter.
Arbeidsoppdragene skjer etter tilkalling ved behov, med varierende arbeidstid og i henhold til avtale i det enkelte tilfelle.
Vi gjør oppmerksom på at dette KUN gjelder sporadiske vakter (tilkallingsvakter).

Kontaktperson:

Avdelingsleder for hjemmetjenesten Marie Ulvmoen tlfnr: 952 68 975 eller på mail: marie.ulvmoen@flakstad.kommune.no

Søknad sendes til HR-leder Vibeke Ringvej på mail: vibeke.ringvej@flakstad.kommune.no  Søknadsfrist er 25.09.2022