Asfaltering av Solhøgdveien

Entreprenør ser for seg at oppstart av asfaltering av Solhøgdveien vil være på mandag 2. september. Med forbehold om at værforhold tillater asfaltering. Dette til info.