Angående mobildekning i Skjelfjord - Flakstad kommune

Viktig melding

Angående mobildekning i Skjelfjord

Det er feil på basestasjonen som gir signaler til Skjelfjord. Mannskap er på vei for feilretting.