Anbefalinger angående egenberedskap og jod.

DSB har en egen nettside for privatpersoner, med mye nyttig informasjon om egenberedskap: forslag til beredskapslager, råd om lagring av vann og andre praktiske råd. 

Artikkelbilde fra DSB DSB  Gå inn på sikkerhverdag.no for å se anbefalinger og råd om hva du bør ha hjemme i tilfelle krise. 

Informasjon om jodtabletter

Flakstad kommune har beredskap for distribusjon av tabletter til målgruppen skulle dette bli nødvendig.