Velkommen til nytt semester i kulturskolen. - Flakstad kommune

Viktig melding

Velkommen til nytt semester i kulturskolen.

Da er høsten her, og vi kan ønske velkommen til et nytt semester i Flakstad kulturskole. I første omgang prioriterer vi barn og ungdom ved opptak, men det er også mulig for voksne å virkeliggjøre en drøm om å lære seg et instrument. Undervisningen vil foregå som normalt med fysisk oppmøte, men vi tilbyr også nettundervisning dersom noen ønsker det. Vi forholder oss til de smittevernsreglene som gjelder til en hver tid. Det er viktig at foresatte, sammen med elevene, setter seg inn i elevinstruksen for kulturskolen. 

Ann Kristin Windstad  

Søknadsskjemaet finner dere ved å trykke på vedlagte link. Velkommen til et lærerikt år i kulturskolen!