Søknadsskjema til kulturskolen skoleåret 2023/2024 - Flakstad kommune

Viktig melding

Søknadsskjema til kulturskolen skoleåret 2023/2024

Vi er nå klare for søknader til kulturskolen dette skoleåret. Skjemaet er digitalt. Ta kontakt med servicetorget om du får problemer med innsending. 

Søknadsskjema