Søknadsskjema til kulturskolen for skoleåret 2019 - 2020

Du kan nå søke plass i kulturskolen. Både gamle og nye elever må søke på nytt hvert år. Vedlagt ligger brosjyre med reglement og søkandsskjema. Ferdig utfylt skjema leveres til servicetorget. Søknadsfristen er 28. august.