Fritidstilbud i Flakstad 2018

Det organiseres to tilbud til ungdom i Flakstad, annonsering foregår ved plakat på skolen og gjennom facebook.

Myldrekvelder

På Napp blir det arrangert myldrekvelder/fritidskvelder ca. 1 gang i måneden for de fra 5.klasse til 2.års videregående. 1-2 ganger i året har klubben også et opplegg for de i 1.-5.klasse.

På klubben kan ungdommene treffes for å spille ballspill inne i gymsalen eller være ute, høre musikk, spille airhochey, bordtennis, kort, brettspill med mere. De som ønsker lager selvkomponerte pizzaer eller annen mat til selvkost. Det serveres gratis frukt.

Tilbudet er uformelt og passer for alle.

Kontaktperson; Eli Folden

 

Kveldsmat

På Ramberg gis det tilbud om kveldsmat ukentlig. Tilbudet er for de på ungdomsskolen til 1.års videregående. Ungdommene bruker gymsalen til forskjellig ballspill og kan også være i annen aktivitet med kortspill med mere. Det gis et variert meny på kveldsmaten. Eksempelvis serveres det rundstykker, andre ganger boller eller suppe.

Tilbudet er uformelt og passer for alle.

Kontaktperson: Kristel Nygård