Felles smittevernveileder for reiseliv og serveringssteder

Kommuneoverlegene i Lofoten og Vesterålen lanserer i dag felles regionale retningslinjer for smittevern innen reiselivet og for serveringssteder. - Mye tyder på at Lofoten og Vesterålen blir blant favoritt-reisemålene til nordmenn i sommer. Dette medfører at kommunene vil få en økning i folketall også denne sommeren. For at vi sammen skal lykkes med å unngå en stor økning i smitte regionalt av Covid-19, er vi avhengige av at både eiere og gjester følger smittevernreglene samvittighetsfullt, sier Jan Håkon Juul, kommuneoverlege i Vågan. Veilederen er en samling av både konkrete og generelle råd, og bygger på nasjonale retningslinjer. Den inneholder også informasjonsmateriell til gjester. Det har vært mange vanskelige avveininger å ta i arbeidet. - Reiselivsbedriftene er svært viktige i vår region.

Samfunnskonsekvensene av et ras av konkurser innen bransjen vil være svært store. Arbeidsledighet og nedleggelser har åpenbare konsekvenser for folkehelsen. Vår veileder legger opp til en linje der smittevernet ivaretas best mulig, samtidig som bedriftene kan ta imot gjester og holde hjulene i gang, sier Ingebjørn Bleidvin, kommuneoverlege i Hadsel. Kommuneoverlegene er nøye med å understreke at koronakrisen på ingen måte er over. - Faren er at vi åpner for mye, for raskt og at både bedrifter og folk flest begynner å ta lett på de daglige smitteverntiltakene. Det er klart at som campingplass-eier er det ikke noe særlig å gå bort til en gruppe gjester som hygger seg, og si at de er for mange og at de må dele seg opp. Men for å unngå oppblussinger og slippe å stenge ned samfunnet enda en gang, er det slik årvåkenhet som må til, sier Solveig Nilsen, kommuneoverlege i Flakstad. Hvordan pandemien vil utvikle seg i regionen, og når en eventuell smittetopp kommer, er ikke mulig å si noe om nå. Mye vil avhenge av utviklingen de første ukene etter skoleåpningene. - Gjennom god informasjon og samarbeid med bransjen håper vi å kunne holde smittepresset nede gjennom sommeren. Men det er ingen grunn til å legge skjul på at det vil bli utfordrende, avslutter Juul.