Støttekontakt som hjelpetiltak

En støttekontakt er en voksen person som er sammen med og gjør ulike aktiviteter sammen med barn.

En støttekontakt hjelper et barn til å kunne utfolde seg bedre, mestre ulike livssituasjoner og få mer tro på seg selv gjennom samvær og aktiviteter over tid.

Noen ganger kan en støttekontakt være det barnet trenger for å komme inn i en fast fritidsaktivitet.

Samværet med en støttekontakt er noe som skal gi en meningsfull fritid, noe å se fram til og gode minner å se tilbake på.