Ordførers uke 8. mars 2024 - Flakstad kommune

Viktig melding

Ordførers uke 8. mars 2024

Uken startet med fergetur over fjorden til Bodø, hvor jeg mandag var på Kommunesektorens organisasjon (KS) sin strategikonferanse for 2024 sammen med HR sjef Vibeke fra Flakstad.  Tema for strategikonferansen var det kommende lønnsoppgjøret, og hvordan utvikling av lønn har vært i kommune sektoren kontra andre offentlige og private områder. Jeg syns det var mange interessante innlegg som gav bedre innsikt i hvordan utviklingen har vært i de siste årene. 

Mandag formiddag fikk jeg også nyss om at det skulle kommen en annonsering fra regjeringen, og litt etter kl 14.00 ble det annonsert at regjeringen vil prioritere E10 inn i den kommende NTP (Nasjonal transportplan) for neste 10 årene som skal legges frem for Stortinget om noen uker. 
Se link til sak i NRK om dette: https://www.nrk.no/nordland/legger-nappstraumen-_-a-i-lofoten-i-nasjonal-transportplan-1.16788809

Side jeg var i Bodø ble jeg invitert til å være med på NRK Nordland sine distriktsnyheter mandag kveld hvor jeg kommenterte lekkasjen fra regjeringen vedrørende E10 og rassikringen de ønsker å prioritere i vår kommune:  https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-nordland/202403/DKNO98030424/avspiller#t=2m13s

Tirsdag og onsdag var det Nordlandskonferansen i Bodø som arrangeres av KS, Statsforvalteren i Nordland og Nordland fylkeskommune. Her var det fokus på unge i Nordland, digital utvikling, transport og grønn omstilling på første dag av konferansen i tillegg til at også den rykende ferske indeks Nordland ble presentert. Dag to av konferansen gikk på sikkerhet og beredskap. 

I lunsjen på konferansen tirsdag logget jeg med på teams og hadde møte med Rådmann Lena og politisk sekretær Solfrid der vi gikk gjennom sakene til formannskap neste tirsdag. Disse ble lagt ut på politiker portalen og kommunens hjemmesider samme dag. 

Lofotrådet med alle seks ordfører var på Nordlandskonferansen før vi kl. 15 på onsdag reiste ned til Oslo for å møte Nordlandsbenken på Stortinget onsdag ettermiddag. Vi ble møtte av Bjørnar Skjæran fra AP som leder av Nordlandsbenken som møtte oss sammen med Bård Ludvig Thorheim fra Høyre og Mona Fagerås fra SV. Her gikk leder av Lofotrådet gjennom en presentasjon av regionrådet med tall og statistikk om Lofoten. Det ble diskutert Lofoten de grønne øyene, NTP som omhandlet vei og havner i Lofoten, FOT-rutene som Widerøe har kommet med forslag til ny rutetabell på fra 1. april 2024, og til slutt energi situasjon med kravet om utbygging av 420 KV linjer inn mot Lofoten og Vesterålen fra hovednettet. 

Jeg og ordfører i Moskenes Hanns Sverdrup ble igjen i Oslo til torsdag, da vi hadde fått i stand et møte med den såkalte transportfraksjon i Høyre, altså de stortingsmedlemmene fra Høyre som sitter i transport- og kommunikasjonskomiteen.  De jeg og Hanna møtte var Trond Helleland, Erlend Larsen og Liv Kari Eskeland. Vi diskuterte NTP og om Høyre ville støtte de lekkasjene som var kommen om å prioritere E10 inn i ny NTP, og vi fikk positivt svar på. Ellers ble det også diskutert det kommende besøksbidrag ordningen i Lofoten og FOT-rutene til Widerøe. Både jeg og Hanna var fornøyd med møtet, og det å sette pris på å bli kjent med de sentrale transport-politikerne i vårt eget parti. I etterkant av dette møtet traff vi Bård Ludvig Thorheim som er medlem for Høyre fra Nordland for å knytte kontakter og å bli bedre kjent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dag har det vært kontordag på rådhuset på Ramberg hvor jeg har svart på en del mail som har kommet gjennom uka og tatt igjen det som ikke har blitt gjort mens jeg har vært på reise. I kveld er jeg invitert på møte i skolestyret på Vikten skole. 

Til sist må jeg ønske alle kvinner i Flakstad og ellers gratulerer med kvinnedagen, som er i dag 8 mars, også ønsker jeg alle innbyggere i Flakstad og ellers en riktig god helg😊