Pressemelding - forlengelse av vedtak om karantene for personer som har vært sør for Dovre.

Vesterålen og Lofoten viderefører lokale karanteneregler i én uke.

Kommuneoverlegene i regionen fatter i dag et samordnet vedtak om å videreføre de lokale karantenebestemmelsene i én uke.
- Vi har gjort de vurderinger justisministeren og Folkehelseinstituttet har bedt oss om å gjøre. Vår region er fortsatt i det som defineres som fase én av epidemien. Da har fortsatt denne type tiltak effekt, sier Ingebjørn Bleidvin, kommuneoverlege i Hadsel.
 

Dette betyr at personer som har vært sør for Dovre fra og med 10.03, får hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst til regionen. Det har i det siste vært en del oppmerksomhet rundt slike lokale vedtak. Blant annet har det blitt stilt spørsmål ved lovgrunnlaget og om det kan ha negative effekter.

- Hva angår lovgrunnlaget registrerer vi at Fylkesmannen i Møre og Romsdal har gått ut og støttet kommunene sine vedtak der. Vi forstår selvsagt at slike vedtak er problematiske dersom det er snakk om en kommune med mye gjennomgangstrafikk, eller dersom store mengder pendlere påvirkes, sier kommunelege i Vågan, Jan Håkon Juul, og påpeker at de har tatt høyde for slike problemer.

- Vårt vedtak har ikke lagt begrensninger på ferdsel eller varetransport internt i regionen, og heller ikke fra naboregioner. Vi har hatt utstrakt kontakt med ledere i samfunnskritiske bedrifter og organisasjoner. Vi har trygget dem på at de står fritt til å gjøre de dispensasjoner som trengs for å opprettholde driften, sier Juul

Hva tenker dere om at Folkehelseinstituttet i en nylig uttalelse anbefalte «å ikke å iverksette slike tiltak», og at justisministeren ber kommuner avslutte slike vedtak.

- Vi forstår godt at ukontrollert bruk av lokale vedtak kan gi store, negative konsekvenser. Vi har derfor brukt mye tid på samordning og tilpassing. Vi understreker derfor at vårt vedtak på ingen måte kan anses som «total forsegling av et lite samfunn» eller at vi «stenger kommunegrensene», slik det advares mot, sier Bleidvin.

- Vedtaket er spesifikt rettet mot å redusere import av smitte fra områder som er i en definisjonsmessig annen fase av epidemien, sier han.

Kommuneoverlegene ser det som urealistisk at lokale tiltak skal forhindre all smitte inn regionen, og er tydelige på at mer og mer smitte vil nå deres lokalsamfunn den kommende tiden. Tanken med å videreføre vedtaket er altså ikke å stoppe all smitte, men å forsinke den for å slik kunne gjøre bedre forberedelser.

- Vi har en overhengende mangel på smittevernutstyr i Norge, og vet fortsatt ikke når vi får nye forsyninger. Dersom epidemien kan forsinkes noe fra å bryte ut for fullt i noen deler av landet, vil de første forsyningene kunne konsentreres om de hardest rammede områdene, sier Bleidvin.